ZA VAS ŠTAMPAMO

- na keramici, porcelanu i staklu
- preslikače za keramiku,
porcelan i staklo
- na tekstilu
- u digitalnoj tehnici
- olovke, priveske, upaljače...
- UV parcijalno lakiranje

ZA VAS IZRAĐUJEMO

Osnovna delatnost naše firme je dekorisanje - štampanje predmeta od keramike, porcelana i stakla, kao i proizvodnja predmeta od keramike po vašem zahtevu i dizajnu, od kvalitetnih materijala. Štampa - dekoracija proizvoda se vrši najkvalitetnijim tehničko-tehnološkim metodama, koje se završavaju termičkom obradom u posebnim pećima (vođene mikroprocesorom za kontrolu temperature vremena). Samo tako obrađeni predmeti postaju otporni na fizičko hemijska dejstva (pranje, skidanje...).